Nhân Hạt Óc Chó Đỏ nhập khẩu Mỹ 100%

90.000  70.000 

Nhân Hạt Óc Chó Đỏ hàng loại 1
Đóng gói: 500g hộp (cả bao bì)
Thành phần dinh dưỡng có trong hạt óc chó tách vỏ

Nhân Hạt Óc Chó Đỏ nhập khẩu Mỹ 100%